ภาคเหนือ

พิมพ์ อีเมล

ภาคเหนือภาคเหนือ ภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นที่ราบสูง ประกอบไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน มีจุดสูงสุดของประเทศที่ดอยอินทนนท์ ภูมิภาคนี้เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญ มีสถานที่สำคัญๆทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย ผู้คนทางภาคเหนือเป็นที่กล่าวขานถึงความมีไมตรีจิต จิตใจโอบอ้อมอารี และมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆหลายเชื้อชาติ มีจังหวัดและเทศกาลที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างเช่น เทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่ และประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม... [ภาคเหนือ]
 

แผนที่ประเทศไทย

 

ภาคใต้

พิมพ์ อีเมล

ภาคใต้ภาคใต้มีขนาดยาวไปตามคาบสมุทร ด้านตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน และด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทย ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงคุณภาพดินที่ดี

อ่านเพิ่มเติม... [ภาคใต้]
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิมพ์ อีเมล

ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน อยู่บนที่ราบสูงกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ถึงหนึ่งในสามของประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่หากมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ อาณาเขตทางเหนือและตะวันออกของภาคมีแม่น้ำโขงกั้นขวางระหว่างประเทศไทยและลาว ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็นแนวกั้นระหว่างภาคเหนือและภาคกลาง

อ่านเพิ่มเติม... [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]
 

ภาคกลางและภาคตะวันออก

พิมพ์ อีเมล

ภาคกลางและภาคตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีทั้งสิ้น 26 จังหวัด ตามลักษณะภูมิประเทศถือว่าเป็นใจกลางของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และยังเป็นที่ราบลุ่มที่มีขนาดใหญ่กว่าภูมิภาคอื่นๆในประเทศ ทางตอนล่างของภูมิภาคติดกับอ่าวไทย ภูมิภาคนี้เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม... [ภาคกลางและภาคตะวันออก]
 


ค้นหาโรงแรม รีสอร์ท ที่พักแบบรวดเร็ว

โฆษณา