จองโรงแรม ข้อมูลประเทศไทย เกี่ยวกับประเทศไทย

เกี่ยวกับประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล

about-thailand_1ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว ทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศใต้ติดกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ประเทศไทยประกอบด้วยเขตการปกครองทั้งหมด 75 จังหวัด (ไม่นับกรุงเทพมหานครว่าเป็นจังหวัด) และมีเมืองหลวงของประเทศคือ กรุงเทพมหานคร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครอง ธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงวัฒนธรรมอีกด้วย ประเทศไทยมีเขตการปกครองพิเศษ 2 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร และพัทยา

ภูมิภาคของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค คือ

  1. ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก ๒๑ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
  2. ภาคเหนือ มี ๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์
  3. ภาคตะวันออก มี ๗ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
  4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ๑๙ จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
  5. ภาคตะวันตก มี ๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
  6. ภาคใต้ มี ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา

ประชากร: ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 64 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 21 ของโลก คนไทยเป็นที่รู้จักกันดีของชาวต่างชาติว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีไมตรีจิต จนถูกเรียกว่า สยามเมืองยิ้ม คนในประเทศไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ เป็นคนไทยรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีน ไทยเชื้อสายลาว ไทยเชื้อสายเขมร หรือไทยเชื้อสายมอญ มากถึงร้อยละ 80 ของคนในประเทศ ที่เหลือเป็นคนชาติจีน มาเลเซีย และคนไทยภูเขาเผ่าต่างๆ

ภาษา: ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับเสียง หรือวรรณยุกต์ซึ่งแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์กันในแต่ละคำ ระบบเสียงในภาษาไทยแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ นอกจากนี้ภาษาที่คนไทยให้ความสำคัญรองลงมาคือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาบังคับที่ทุกโรงเรียนต้องสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

 

ค้นหาโรงแรม รีสอร์ท ที่พักแบบรวดเร็ว

โฆษณา