ภูมิอากาศในประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล

ภูมิอากาศภูมิอากาศในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุม 2 ฤดู คือ คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากแถบมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ ประเทศไทยมีฤดูกาลทั้งหมด 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ยกเว้นบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้นที่มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยทางชายฝั่งทะเลตะวันออก ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน และจะมีฝนตกมากที่สุดระหว่างกันยายนและธันวาคม ส่วนทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำฝนมาในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม และฤดูร้อนเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน

ในส่วนพื้นที่ และภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย จะมีอากาศร้อนที่สุดระหว่างเดือน มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม มีอุณหภูมิประมาณ 27°C ถึง 36°C ส่วนในช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นมาจากแถบมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มีฝนตกในช่วงเดือนนี้ และในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ กระแสลมจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ ทำให้มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 21°C หรือต่ำกว่าในภาคกลาง และลดลงถึง 10°C หรือต่ำกว่าในภาคเหนือ

ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย? โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกบ่อยนัก และอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไป

การท่องเที่ยวทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ควรจะไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศดี และหนาวเย็น มีดอกไม้บานเต็มที่ ภูเขาที่โอบล้อมไปด้วยม่านหมอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก

ส่วนการท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศ ถ้าหากคุณกำลังคิดถึงแสงแดด หายทรายสีขาว และน้ำทะเลสีเขียวมรกตสดใส ควรเหมาะสมที่จะไปเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน

 

ค้นหาโรงแรม รีสอร์ท ที่พักแบบรวดเร็ว

โฆษณา